تبلیغات
درمان اعتیاد(وب لژیون آقای رضا یوسفی) - سی دی آموزشی نور از جناب مهندس دژآکام

آنچه باور است محبت و آنچه نیست ظروف تهی است

سی دی آموزشی نور از جناب مهندس دژآکام

نویسنده :رضا یوسفی
تاریخ:دوشنبه 18 بهمن 1395-01:07 ب.ظ

یک مثلثی ما داریم که اظلاع آن نور، صوت و حس بود، این مطالب فقط در کتاب خودمان راجع به آن صحبت شده و هیچ جای دیگر نیست و این مثلثی است که تمام ارتباط جهان با با هم فراهم می کند. صوت اطلاعات را مانند مخابرات رد و بدل می کند. نور در سیستم فرمان می دهد و حس هم گیرنده هر دو است، گفتیم نور و صوت قوی هستند اما حس است که به انها قدرت می دهد، در حقیقت اگر حس نباشد نور و صوت هیچ معنایی ندارد. فرض کنید نور وجود داشته باشد ولی چیزی را برای دیدن نور وجود نداشته باشد آنوقت نور چه مفهمومی دارد؟


                                                                    ((به نام قدرت مطلق))

صحبتی که امروز می خواهیم بکنیم مربوط می شود به تاریخ 3/5/74 یعنی یک سال قبل از اینکه روش DST را شروع کنم.

مباحثی که می خواهیم امروز راجع به ان صحبت کنیم مربوط است به "حس" که ای حس است که تعیین کننده همه چیز است، اطلاعات را به سیستم دیگری می دهد و ان سیستم اطلاعات را ارزیابی می کند و باعث می شود که حال ما خوب یا بد شود.

سی دی هایی که هر هفته می ایند  بهد این مفهوم نیست که که کل مطالب را شما متوجه شوید، بعضی از مطالب برای سفر اولی هاست و بعضی هم برای سفر دومی ها و دیگری برای همسفران است، بعضی برای آنان که سواد زیادی ندارند، یا افرادی که دکترا دارند یا از رشته های دینی، وان شناسی صحبت های ما مورد ارزیابی قرار می گیرند؛ پس ما باید به گونه ای صحبت کنیم که برای همه پیام مثبتی باشد که بتوان روی آن تفکر کرد.

استاد می گوید: انسان در تمامی ابعاد مشغول امتحان است. در این جهان در جهان دیگر، در همه جا این حرکت وجود دارد و هیچ وقت چیز راکدی وجود ندارد، چون انسان سیر می شود! انسان باید سرش گرم باشد بیکار نباشد. انسان هر جا که قرار می گیرد یک نقطه بالاتر و پایین ترش وجود دارد. این یک مبارزه است، در این جهان ذره ذره در حال جنگ و نبرد است البته جنگی که صلح به ارمغان می آورد، رزندگی را می سازد. جنگ همیشه به مهنای صلاح در دست گرفتن نیست بعضی اوقات جنگ افکار، اندیشه و القا داریم هر کسی باید قالب خود را بیابد و آن قالب خودش را پیدا کند که چیست؟ مثلا یکی قالبش مهندس معمار یا نقاش ماهری است، بعضی اوقات قدری مشکل است و فراز و نشیب زیاد است تا انسان بتواند جایگاه خودش را پیدا کند.

اگر نور و صوت قوی باشند که هستند اما از وجود حس است که به انها قوت و نیروی دیگری می بخشد یعنی: جهان اخرت و جهان بعدی حس یکی از ان مسائل کلیدی است که هنوز ما به ابعاد آن نرسیدیم و بسیار اندک از حس می دانیم، اگر همه ی انسانها از روزی که به دنیا آمدیم تا به حالا کل دیده هایمان را روی هم بگذاریم و تمام عقل هایمان را جمع کنیم ما چه می دانیم؟ ما خیلی از مطالب خود آگاهی نداریم حتی مسائل خود به اختیار خودمان نیست که اگر به اختیار خودمان بود ما یادمان می رفت حتی نفس بکشیم. ما د رمقابل خیلی از بیماری های روحی و جسمی عاجز هستیم چون نمیدانیم، فکر می کنیم که می دانیم.

ما 5 حسی ظاهری داریم : بینایی، شنوایی، چشایی، لامسه و ذائقه . پنج حس هم داریم که در خواب است: خواب غیر ارادی .ما  ممکن است در ثانیه ای خواب برویم و یا ساعتهاطول بکشد که این دست خودمان نیست. و بعد از خوابیدن در عالم دیگری شروع به خواب دیدن میکنیم . ما وقتی میخوابیم و چشم هایمان میبیند و گوشهایمان میشنود این چشم و گوش ما نیست. و آن حس کاملاً از کار میفتد. یک حس هم داریم که حس ششم است. این یک مترجمی است بین 5 حس ظاهر و باطن .

یکسری حس ها هستند که باید در مورد آنها فکر کنیم، احساس شادی، اندوه، کینه، نفرت، حسادت ما نمیدانیم چطوری و از چه حسی هستند. یکسری از عرفا به یکسری حس ها معتقد هستند مثل حس تخیل، توهم و .....

پس خود حس دنیوی مسئله است ولی بطور کلی آن 11 حس برای ما نقش گیرنده دارند اگر ما احساس و یا حواس نداشتیم ادامه زندگی برای ما امکان پذیر نبود. حیوانات هم ای حس ها را دارند چون اگر نداشته باشند نمی توانند با جهان پیرامونشان ارتباط برقرار کنند.

حس اولین نیروی به راه انداختن قوه عقل است. مثل: کتاب، اسم کتاب، و متن کتاب؛ یعنی ما با چشم می بینیم جلوی ما چاه است و سریع اطلاعات به عقل می رود که نباید جلوتر بروی، وقتی حس اطلاعات را به عقل می دهد در همه ی انسانها یکسان نیست هر کسی به نوع خودش با این مسئله برخورد می کند. حس مانند نام کتاب و عقل مانند متن کتاب است هر موضوعی یک عنوان و یک متن دارد. ما وقتی موجودی را دیدیم 3 اتفاق برای ما می افتد، یا از آن موجود خوشمان می آید یا بدمان می آید یا نسبت به ان بی تفاوتیم، مطالب هم همینطور است وقتی حس های ما به ما اطلاعات می دهند ما باید نسبت به انها واکنش نشان دهیم، آن واکنش به ما بستگی دارد که چه برخوردی با این قضیه داریم.

یک مثلثی ما داریم که اظلاع آن نور، صوت و حس بود، این مطالب فقط در کتاب خودمان راجع به آن صحبت شده و هیچ جای دیگر نیست و این مثلثی است که تمام ارتباط جهان با با هم فراهم می کند.

صوت اطلاعات را مانند مخابرات رد و بدل می کند. نور در سیستم فرمان می دهد و حس هم گیرنده هر دو است، گفتیم نور و صوت قوی هستند اما حس است که به انها قدرت می دهد، در حقیقت اگر حس نباشد نور و صوت هیچ معنایی ندارد. فرض کنید نور وجود داشته باشد ولی چیزی را برای دیدن نور وجود نداشته باشد آنوقت نور چه مفهمومی دارد؟ حدیثی داریم که خداوند در آن می فرماید که من گنجی بودم که خود را پنهان کرده بودم و برای اینکه خودم را نشان دهم انسان را خلق کردم شاید بگویید چگونه؟ ما چگونگی آن را مطرح می نماییم. مادری از رحم خود فرزندی به دنیا می آورد و ان فرزند با مسائلی برخورد می کند رشد می کند و به یک مقاومتی و کارهای سلطانی دست می یابد، آن رحم مادر مانند حس است و روح و نفس آن طفل به معنای نور و صوت طلقی می شود، اینجا حس مسئله بسیار قابل اهمیت است و ساده نیست. ما در کائنات با مسائلی روبرو می شویم که حس مانند دو مرکز بین اصوات و انوار عمل می نماید که وجود سومی را با هیچ چیز نمی توان توضیح داد. نور به طور کلی فرمان می دهد، در کتاب در مورد نور من به مسائلی برخورد کردم که برایتان می گویم.

خداوند نور زمین و آسمانهاست، در کتاب آسمانها جمع بسته می شود ولی زمین مفرد است. روح هم بصورت مفرد می آید در کتاب هر چیزی دلیل خاص خودش را دارد. چیز دیگری هم در قرآن وجود دارد که به آن دو اشاره می کند. مثلا در کتاب می گوید که تورات و انجیل و کتاب آسمانی خودمان نور است چون هدایت می کند پس کتاب ها همه اش نور است و مسیر زندگی ما را روشن می کند.

مفهوم دیگری که از نور آمده به معنی پاکی و روشنایی، صلح و آرامش است. ظلمت به مهعنای سیاهی و پلیدی است و نور به معنای رستگاری، خداوند کسی را که در ظلمت هستند به سمت نور هدایت می کند. حس هم در مسائلی قبل از وقوع به انسان هشدار و آگاهی می دهد، البته ما از حس خارج از جسم سخن می گوییم گاهی اوقات حس های بیرونی قبل از وقوع اتفاق به ما اطلاع می دهند ممکن است ما متوجه نشویم ولی بعضی اوقات می خواهیم برویم جایی ولی نمیرویم.

حس یکی از اظلاع مثلثی است که در قبل اشاراتنی کرده بودیم، البته حس به نوعی با خواست هم بی ارتباط نیست و همین طور با جسم به عبارتی با همکاری بیرونی و درونی با آگاهی و بدون آگاهی عمل می نماید. حس در صور آشکار و پنهان انسان عمل خودش را انجام می دهد، ارتباط جسم با حس در ناقل های عصبی است که الان شما خمار هستید یا نه؟ چون در 2 حالت حس های متفاوت داریم اگر سراتونین بدن شخص کم باشد افسردگی می گیرد، اگر نشئه باشد حسش فرق می کند وقتی دوپامین بالاست شاد و سرحال می شود. شما به جهت شناخت خود و درون یا خویش از نیروی حس بهتر می توانند بهره بگیرید، البته این در نقطه ابتدا به اوات که ادامه اش بسیار گسترده و مکمل نور و صوت است که به علت کاربردی در اکثر جهانها به نظر ناچیز می ماند. البته شما با تمرین بیشتر در ابنده و با کمک بصیرت به ان مطلب ناشناخته دست خواید یافت.

مجموعه همه اینها یک مطلب را به ما می گوید: که هر چه بیشتر به شناخت انسان برسیم می توانیم انسان آرامتر و دست تری باشیم یعنی به اعتقاد خود من رسیدن به صلح و آرامش و آسایش بدون شناخت و آگاهی ممکن نیست، به ان مرحله از دانایی برسیم و خودمان را باید بشناسیم یعنی به آن شعور برسیم و خودمان را باید بشناسیم و برای هر کاری که انجام می دهیم باید دلیل داشته باشیم کهئما برای چه این کار را انجام دادیم؟ برای چه مواد مصرف میکنم؟ برای چه نباید مصرف کنم؟ دلیل هر 2 را باید بدانیم. همیشه در اول جلسه می گویم خدایا من را از بزرگترین دشمن خودم که جهل و نادانی است نجات بده، پس همه چیز به ما بستگی دارد به همین دلیل است که ما روی جهان بینی انقدر کار می کنیم.

نور خداوند می تواند در بعضی انسانها متجلی شود. نور خداوند ثابت است و همیشه هست امیدوارم که مطالب را درک کرده باشیم چون در کتاب خیلی از نور صحبت می کنیم.

تهیه مطلب: مسافر نیما
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
مسافر قدرت
پنجشنبه 24 اسفند 1396 06:14 ق.ظ
نوشتار تان در خصوص هفته دیده بان بسیار زیبا و عالی ایست خدا قوت
joettaruest.soup.io
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:25 ب.ظ
Hi, i feel that i saw you visited my website thus i got here to go back the
want?.I am trying to in finding things to enhance my web site!I assume its adequate to use some of your ideas!!
What makes you grow taller during puberty?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:32 ب.ظ
Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading properly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.
What is the Ilizarov method?
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:07 ق.ظ
hello!,I like your writing very a lot! percentage we keep
in touch more approximately your article on AOL? I need an expert on this
house to resolve my problem. Maybe that's you! Having a look forward to peer you.
https://nohemiverheyen.wordpress.com
شنبه 7 مرداد 1396 12:21 ب.ظ
Thanks for sharing such a nice thought, post is fastidious, thats why i have read it completely
Can better posture make you taller?
شنبه 7 مرداد 1396 10:54 ق.ظ
First of all I want to say wonderful blog!
I had a quick question which I'd like to ask if you don't mind.

I was curious to know how you center yourself and clear
your thoughts before writing. I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
I truly do take pleasure in writing but it just seems like the
first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?
Thanks!
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 06:14 ق.ظ
Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted
to give a quick shout out and say I really enjoy reading your articles.
Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the
same topics? Thanks for your time!
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 03:39 ق.ظ
I'm not sure exactly why but this blog is loading incredibly
slow for me. Is anyone else having this issue
or is it a problem on my end? I'll check back later on and see if the
problem still exists.
مرضـیه رهجـوی خـانم نسیـم
یکشنبه 24 بهمن 1395 09:39 ق.ظ
خدا قوت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo